Tento týden se vybraní žáci třetích ročníků učňovských oborů a oba ročníky nástavbového studia na Husové postupně zapojují do 12. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou pořádá institut pro další vzdělávání METODIKA s podporou MŠMT ČR. Tři nejlepší postoupí do okresního kola, které bude probíhat v lednu příštího roku.

Vkládá: Ing. Lucie Kavanová