ZAHRANIČNÍ PRAXE A VÝMĚNNÉ POBYTY

Naši studenti mohou absolvovat odbornou praxi v mnoha zahraničních zařízeních, se kterými naše škola dlouhodobě spolupracuje. Informace o možnostech zahraniční odborné praxe. Od roku 1995 je organizován výměnný pobyt žáků mezi naší školou a školou Luise-Büchner-Schule (LBS) Freudenstadt. Německá škola LBS se nachází v městečku Freudenstadt ve spolkové zemi Badensko-Würtembersko v pohoří Schwarzwald. 

TRADICE

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Moderní podobu školy ovlivnilo sloučení dvou škol k 1. 9. 2011, a sice Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Opava, p.o. a Střední školy, Opava, Husova 6, p. o. HISTORIE ŠKOLY První zprávu o škole, […]

Vzdělávací program VOŠ – Rozvoj a řízení regionální turistiky

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Vzdělávací programy jsou vhodné pro zájemce o praktické, profesně orientované vzdělávání s těsnou vazbou na potřeby praxe. Protože cílem vzdělávání je příprava vysoce kvalifikovaných, samostatných a flexibilních pracovníků služeb cestovního ruchu, k nezbytným předpokladům patří také vlastní snaha o všestranný rozvoj […]

Maturitní obor PODNIKÁNÍ

Obor Podnikání je koncipován jako dvouletý studijní obor a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu vzdělávání je […]

Učební obor ŘEZNÍK – UZENÁŘ

Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáka na širokou škálu masného průmyslu. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky zvládne absolvent odbornou potravinářskou terminologii, opracování jatečních zvířat, zpracování drůbeže, ryb i zvěřiny, řadu technologických procesů, např. konzervaci masa, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, jejich skladování a expedici. Také přípravu zboží pro prodej, nabídku […]