phone Tel: +420 553 711 626, mobil: +420 725 816 936
email tomaskova@sshsopava.cz
Jednodenní ekonomické semináře

SŠHS a VOŠ Opava pořádá v prosinci 2021 a v lednu a únoru 2022 jednodenní semináře k novelám zákonů v přednáškové místnosti restaurace Vesna.

icon ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek na jednoho účastníka je stanoven ve výši Kč 1 600,-.

Plnění je osvobozeno od DPH podle § 51 odst. 1 písm. h zákona o dani z přidané hodnoty.

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, voda, koláč), oběd – teplý pokrm bez polévky. V případě bezlepkové diety nutno nahlásit den dopředu.

Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskuze.


icon PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ

Jednodenní semináře k novelám zákonů se konají v přednáškové místnosti školní restaurace Vesna, Tyršova 20, OPAVA, 746 01.

Prezentace účastníků je vždy 30 minut před zahájením přednášky. Prosíme o dochvilnost.

Závaznou přihlášku zasílejte vždy prostřednictvím elektronické přihlášky.

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví Mgr. Dagmar Tomášková:
telefon: +420 553 711 626,
mobil: +420 725 816 936
e-mail: tomaskova@sshsopava.cz


icon PLATBA

Upozorňujeme Vás, že na semináře se můžete přihlásit pouze na základě zaslané závazné přihlášky.

Úhradu proveďte na účet u KB Opava, číslo účtu:
107-439710287/0100.

Prosíme Vás, abyste úhradu za seminář, konaný v lednu a únoru 2022, provedli až v lednu 2022.

Platba je možná pouze převodem. Po provedení úhrady kurzovného, obdržíte naši fakturu-daňový doklad. (Daňový doklad předáme účastníkovi kurzu při prezenci přímo na semináři.)

Uveďte svou fakturační adresu včetně IČ, pokud jste zaregistrováni jako OSVČ nebo fakturační adresu a IČO organizace, která kurzovné uhradila. Pokud jste soukromá osoba, IČ neuvádíte.

Pořadatel si však vyhrazuje právo potřebných přesunů v rámci kapacity přednáškové síně (minimální počet 20 míst, maximální počet 60 míst).
NABÍDKA SEMINÁŘŮ


Obchodní podmínky
 • icon 2 Přihlášku můžete kdykoliv zrušit, pokud tak učíníte nejpozději den před konáním školení, a to písemně zasláním emailu na tomaskova@sshsopava.cz.
 • icon 2 V případě včasného zrušení přihlášky vracíme vložné v plné výši. V případě neúčasti se vložné nevrací, je však akceptována účast náhradníka.
 • icon 2 Platbu proveďte tak, ať je nejpozději v den konání školení (webináře) na našem bankovním účtu. Platba musí mít správný variabilní symbol, který je uveden v potvrzení přihlášky.
 • icon 2 Daňový doklad obdržíte po přijetí platby v den konání semináře (webináře).
 • icon 2 V případě semináře s osobní účastí začíná prezence účastníků 30 minut před zahájením. Čas ukončení je uveden pouze orientačně, záleží na délce přestávky, na množství dotazů během přednášky a na dalších okolnostech.
 • icon 2 Účastníkům školení (webináře) není dovoleno pořizovat audiovizuální záznam školení na diktafon, mobilní telefon, nebo na jiné nahrávací zařízení.
 • icon 2 Cena zahrnuje účast na semináři (webináři), případný studijní materiál k semináři (webináři) zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskuze.
 • icon 2Jeden den před konáním semináře Vám zašleme emailem materiály, které poskytl lektor.
 • icon 2Pořadatel si však vyhrazuje právo potřebných přesunů v rámci kapacity přednáškové síně (minimální počet 20 míst, maximální počet 60 míst).

Informace k podmínkám účasti na seminářích
Aktuální epidemiologické opatření pro účast na seminářích.

Na základě aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 si vás dovolujeme informovat o podmínkách, za kterých je umožněno účastnit se našich prezenčních seminářů v restauraci Vesna:

 • Osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 je vstup zakázán.
 • Po dobu konání semináře v uzavřené místnosti jsou účastníci povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Každý účastník je povinen prokázat bezinfekčnost a to:

 • Dokončeným očkováním proti onemocnění COVID-19 (14 dnů od druhé dávky)
 • Prodělaným onemocněním COVID-19 (neuplynulo víc jak 180 dní)
 • Výjimku z očkování mají osoby po první dávce očkování (nebo pokud neuplynulo 14 dní od druhé dávky) a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (informace o této skutečnosti musí být zavedena v registru ISIN). U těchto osob je možné účastnit se hromadné akce po absolvování PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin.

Účastníci při vstupu se prokážou buď aplikací TEČKA, případně tištěným potvrzením. Toto nařízení jsme povinni dodržovat, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. (mzcr.cz)


KONTAKTUJTE NÁS
Najdete nás na ulici TYRŠOVA 20, restaurace VESNA v Opavě.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA, P. O. POŘÁDÁ V PROSINCI 2021 A V LEDNU A ÚNORU 2022 JEDNODENNÍ SEMINÁŘE K NOVELÁM ZÁKONŮ V PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI RESTAURACE VESNA, TYRŠOVA 20, 1. POSCHODÍ

icon 1 Mgr. Dagmar Tomášková

icon 1 Školní restaurace VESNA, Tyršova 20, OPAVA, 746 01

icon 2 +420 553 711 626

icon 2 +420 725 816 936

icon 3www.sshsopava.cz