Doklasifikace žáků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch v srpnu 2024 se koná v hlavní budově školy, Tyršova 34, Opava.

Soubor s doklasifikací žáků je zveřejněn anonymně, zkratka (i. č.) je identifikačním číslo žáka v třídní knize příslušné třídy.