EUROPASS – MATURITNÍ OBORY

  • Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.  Více na https://europass.cz/co-je-europass/dodatek-k-osvedceni
  • Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. 
  • Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass https://edo.europass.cz/cs/zadost-o-dodatek/.
Europass