Úvodní informace k maturitnímu studiu

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, zajišťuje žákům komplexní přípravu – teoretické i praktické vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit škola poskytuje komplexní služby široké veřejnosti a to především v oblasti gastronomie, vlasové kosmetiky a obchodu. Je též členem oborových asociací. Žáci se v průběhu studia účastní vzdělávacích exkurzí, výstav, veletrhů, kulturních a sportovních akcí; mohou také soutěžit v regionálních, krajských, národních i mezinárodních soutěžích.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme vhodné podmínky pro studium, včetně individuálního vzdělávacího plánu. Díky pestré struktuře oborů mají žáci možnost přestupu na jiný obor. Pro absolventy učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Absolventi naší školy také nacházejí dobré uplatnění na trhu práce a to i v zahraničí.

Dle RVP a ŠVP nabízíme následující studijní obory:

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Tyršově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou.

Kód oboruNázev oboru
65-42-M/01Hotelnictví
65-42-M/02Cestovní ruch

Kontakt

Výuka maturitních oborů probíhá na pracovišti Tyršova 34, Opava.

Sekretariát : Eva Vilášková, +420 553 711 628 , vilaskova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogický zástupce ředitele školy, Tyršova 34: Ing. Petr Janík, +420 553 711 628 (602 657 818), janik[ZAV]sshsopava.cz

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Husově ulici škola nabízí pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté nástavbové studium v oboru Podnikání, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Dvouleté nástavbové studium

Kód oboruNázev oboru
64-41-L/51Podnikání

Kontakt

Výuka nástavbového oboru Podnikání probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava.

Sekretariát : Gabriela Kubicová, +420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Husova 6 : Ing. Zuzana Mikulová, +420 553 760 368, mikulova[ZAV]sshsopava.cz