Školní jídelna na Domově mládeže Alšova 24

Dokumenty

Ceny

 • Cena oběda pro žáky je 40 Kč.
 • Cena celodenního stravování pro žáky DM je 125 Kč.
 • Cena oběda pro cizí strávníky je 110 Kč.
 • Cena oběda pro bývalé zaměstnance je 33 Kč.

Poskytujeme stravovací služby:

 • žákům a studentům škol a školských zařízenía
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
 • stravování důchodcům a jiným strávníkům v rámci doplňkové činnosti

Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

 • Studenti ubytovaní na DM SŠHS a VOŠ, DM OA, studenti a zaměstnanci SŠHS a VOŠ mají stravu přihlášenou automaticky po celý školní rok.
 • Odhlašování a změny jídelníčku provádí strávník sám pomocí pomocí přihlašovacího jména a hesla přes internet v systému iCanteen.

Změnu jídelníčku lze provést:

 • Den předem do 14.00 hodin.
 • Odhlásit nebo měnit chody lze do 14.00 hodin předchozího dne.
 • Odhlašování lze také provést telefonicky na telefonních číslech 553 613 471 nebo 553 625 608.
 • Změnit výdejní místo oběda /restaurace Vesna/ jde do 7:30 hodin téhož dne.
 • V případě, že strávník onemocní přes víkend, lze stravu odhlásit ještě v pondělí do 7:30 hodin na telefonních číslech 553 613 471 nebo 553 625 608.
 • Neodhlášená a neodebraná strava propadá a neposkytuje se za ni náhrada.
 • Při ukončení stravování je nutné nahlásit tuto skutečnost vedoucí ŠJ, která podá další informace /např. finanční vyrovnání za odhlášenou stravu apod./.

Úhrada stravného ve školní jídelně

 • studenti a zaměstnanci SŠHS a VOŠ – bezhotovostní platba
 • studenti OA, VOŠ, HUS, Bc. – bezhotovostní platba
 • studenti ubytovaní na DM – bezhotovostní platba
 • ostatní strávníci /důchodci, DČ/ – bezhotovostní a hotovostní platba

Číslo účtu KB Opava 115 – 4403270257/0100

Úhrada stravného musí být provedena do 26.dne předchozího měsíce.
Pokud nebude strava zaplacena včas, bude přístup k objednávání a výdeji znemožněn.

Vrácení přeplatků za odhlášenou stravu:

 • Při bezhotovostní platbě se přeplatky vracejí 1x ročně na účet.

Úplata za stravování:

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole (finanční limit potravin). Za pobyt ve škole se podle vyhlášky 107/2008 Sb. považuje i první den nemoci žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zástupce žáka) může odebrat stravu za plnou cenu, tj. včetně režijních nákladů. Za tuto cenu jídla se lze stravovat i o prázdninách.

Sazby stravného:

 • celodenní strava – 125 Kč (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře)
 • obědy studenti SŠHS a VOŠ, OA – 40 Kč
 • obědy cizí strávníci v rámci DČ – 110 Kč

Identifikace strávníků je prováděna:

 • Čipem, který si strávník zakoupí v hodnotě 100 Kč.
 • ISIC kartou, kterou si strávník na vlastní náklady pořídí.

Výdej stravy DM

snídaně, přesnídávka 6:00 – 8:00 hod.
svačina 16:00 – 16:30 hod.
večeře 17:45 – 18:30 hod.

Výdejní doba obědů na DM i Vesně

Bývalí zaměstnanci a cizí strávníciPO – ČT 11:15 – 12:00 hod.
Žáci, zaměstnanci a ostatní zaměstnanci školských zařízeníPO – ČT 12:10 – 14:30 hod.
Bývalí zaměstnanci a cizí strávníciPÁTEK 11:15 – 12:00 hod.
Žáci, zaměstnanci a ostatní zaměstnanci školských zařízeníPÁTEK 12:10 – 14:00 hod.

Ostatní informace naleznete ve vnitřních řádech ŠJ  DM a Výdejna Vesna.