Učební obor 29-53-H/01 PEKAŘ

Praktická výuka:

  •  vlastní zařízení školy – Schinzelův dům, Opava, nám. Svobody 4, tel.: 553 760 371
  • Knappe s. r. o.
  • Globus ČR, v. o. s., Hypermarket Globus Opava

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je zvládnutí zpracování základních surovin a pomocných látek používaných v pekárenském průmyslu. Znát chemické složení a vlastnosti surovin, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality. Zhotovování pekařských polotovarů a hotových výrobků, s uplatněním estetického hlediska při tvarování a zdobení. Obsluha a seřizování strojních mechanizačních a technologických zařízení, včetně balení a etiketace pekařských výrobků, provádění jejich běžné údržby a čištění.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání pekař – pekařka a dalších kvalifikovaných prací v potravinářském sektoru. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů zabývajících se výrobou a prodejem pekařských, ale i cukrářských výrobků, v pozici zaměstnance a po nezbytném zapracování i podnikatele.

Učební plán oboru Pekař od 1. 9. 2021