Učební obor 65-51-H/01
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – zaměření Číšník

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA, Opava – Kateřinky, Partyzánská 5.

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA, Opava – Kateřinky, Partyzánská 5 a v jiných podnicích veřejného stravování v Opavě.

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout uchazečům základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na techniku obsluhy v zařízeních veřejného stravování, přípravu a obsluhu slavnostních hostin, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz odbytových středisek, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci odbytového střediska. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Během studia lze absolvovat specializované kurzy, např. baristický kurz – příprava kávy, kurz znalců vína, barmanský kurz. Tyto kurzy jsou nad rámec standardního vyučování, a proto je uchazeč platí.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání číšník – servírka. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v pozici zaměstnance. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.

Učební obor 65-51-H/01

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – zaměření Kuchař

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA, Opava – Kateřinky, Partyzánská 5; školní jídelna Alšova 14 – 28 a v jiných podnicích veřejného stravování v Opavě.

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na přípravu pokrmů teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků v návaznosti na moderní technologické způsoby přípravy jídel a osvojení si základních předpokladů pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Vést příslušnou dokumentaci výrobního střediska. Zároveň získají základní znalosti z oblasti obsluhy. Během studia lze absolvovat specializované kurzy, např. kurz studené kuchyně, kurz znalců vína, carvingový kurz – vyřezávání zeleniny a ovoce, barmanský kurz. Tyto kurzy jsou nad rámec standardního vyučování, a proto je uchazeč platí.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání kuchař – kuchařka. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v pozici zaměstnance a po nezbytném zapracování i podnikatele.

Učební obor 65-51-H/01

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – – zaměření Kuchař – Číšník

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA, Opava – Kateřinky, Partyzánská 5; školní jídelna, Alšova 14 – 28 a v jiných podnicích veřejného stravování v Opavě.

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování – přípravu pokrmů teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků v návaznosti na moderní technologické způsoby přípravy jídel a osvojení si základních předpokladů pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Zároveň získají znalosti z oblasti obsluhy v zařízeních veřejného stravování, přípravy a obsluhy slavnostních hostin. Sestaví nabídkové listy služeb a výrobků a realizují jejich odbyt, provádí vyúčtování. Dále budou připraveni zajišťovat provoz odbytových středisek, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci výrobního a odbytového střediska. Ve styku s hostem budou jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Během studia lze absolvovat specializované kurzy. Tyto kurzy jsou nad rámec standardního vyučování, a proto je uchazeč platí.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání kuchař – kuchařka, číšník – servírka. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v pozici zaměstnance a po nezbytném zapracování je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.

Učební plán oboru Kuchař-číšník se zaměřením Číšník od 1. 9. 2021

Učební plán oboru Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař od 1. 9. 2021

Učební plán oboru Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař-číšník od 1. 9. 2021