Učební obor 29-56-H/01 ŘEZNÍK – UZENÁŘ

Praktická výuka: Bivoj a.s., Jateční 23 A, 746 01 Opava

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáka na širokou škálu masného průmyslu. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky zvládne absolvent odbornou potravinářskou terminologii, opracování jatečních zvířat, zpracování drůbeže, ryb i zvěřiny, řadu technologických procesů, např. konzervaci masa, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, jejich skladování a expedici. Také přípravu zboží pro prodej, nabídku zboží, komunikaci se zákazníkem a obsluhu zařízení prodejny, či firmy.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání učebního oboru Řezník – uzenář, nachází uplatnění v zemědělsko – potravinářském sektoru, zejména v masném průmyslu a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.

Učební plán oboru Řezník-uzenář od 1. 9. 2021