Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je vyžadován pouze u maturitního oboru Hotelnictví, u oboru Cestovní ruch není potřeba.

Informace k přijímacímu řízení najdete na www.prihlaskynastredni.cz, přihlášku lze podat prostřednictvím systému DiPSy.

Formuláře k přijímacímu řízení 2024/2025

Podrobné legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří najdete na www stránce MŠMT.

Zdravotní rizika maturitního oboru Hotelnictví

Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělávání (PDF) obor Hotelnictví

Kontakt

Výuka maturitních oborů probíhá na pracovišti Tyršova 34, Opava.

Sekretariát : Eva Vilášková+420 553 711 628 , vilaskova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogický zástupce SŠHS v Opavě, Tyršova 34: Ing. Petr Janík+420 553 711 628 janik[ZAV]sshsopava.cz

Maturitní obor Podnikání

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem. Studium v oboru je zakončeno maturitní zkouškou.

Informace k přijímacímu řízení najdete na www.prihlaskynastredni.cz, přihlášku lze podat prostřednictvím systému DiPSy.

Pokyny pro uchazeče k jednotné přijímací zkoušce

Pokyny pro uchazeče – soubor ke stažení

Formuláře k přijímacímu řízení 2024/2025

Podrobné legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří najdete na www stránce MŠMT.

Kontakt

Výuka nástavbového oboru PODNIKÁNÍ probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava.

Sekretariát : Gabriela Kubicová+420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Husova 6 : Ing. Zuzana Mikulová, +420 553 760 368, mikulova[ZAV]sshsopava.cz