Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch

Zdravotní rizika maturitního oboru Hotelnictví

Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělávání (PDF) obor Hotelnictví

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ve střední škole 2023/2024

Kontakt

Výuka maturitních oborů probíhá na pracovišti Tyršova 34, Opava.

Sekretariát : Eva Vilášková+420 553 711 628 , vilaskova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogický zástupce SŠHS v Opavě, Tyršova 34: Ing. Petr Janík+420 553 711 628 janik[ZAV]sshsopava.cz

Maturitní obor Podnikání

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce

Pokyny k JPZ

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu v Nástavbovém studium ve střední škole 2023/2024

Kontakt

Výuka nástavbového oboru PODNIKÁNÍ probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava.

Sekretariát : Gabriela Kubicová+420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Husova 6 : Ing. Zuzana Mikulová, +420 553 760 368, mikulova[ZAV]sshsopava.cz