Informace k maturitní zkoušce 2023

Obory HOTELNICTVÍ a CESTOVNÍ RUCH

Harmonogram ústní části maturitní zkoušky jaro 2023

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek:

CESTOVNÍ RUCH -VIDEOTEST GALERIE FOTOGRAFIÍ

Galerie Česká republika k MZ 2023

Galerie svět k MZ 2023


Nástavbové studium PODNIKÁNÍ


.