Složení školské rady – střední škola


 • Mgr. Kamil Ferik – předseda, zvolen 14. 10. 2020
 • Ing. Vladislava Lichnovská – místopředseda, zvolena 5. 10. 2020
 • Ing. Markéta Heraltová – člen, jmenována od 1. 3. 2021
 • Daniel Jašek – člen, jmenován od 1. 3. 2021
 • Jan Rehanek – člen, zvolena 16. 12. 2019
 • Kristýna Šimečková – člen, zvolena 10. 10. 2017

Složení školské rady – vyšší odborná škola


 • Ing. Marcel Jedlička – předseda, zvolen 14. 12. 2020
 • Mgr. et Mgr. Eva Hánečková – místopředsedkyně, zvolena 12. 2. 2020
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – člen, jmenována od 1. 9. 2020
 • Bc. Eva Sůrová, DiS. – člen, jmenován od 1. 9. 2020
 • Jiří Jågermann – člen, zvolen 14. 12. 2020
 • Eva Pavlicová – člen, zvolena 12. 2. 2020

Dokumenty školské rady