Řádné volby do školské rady – střední škola

Složení školské rady – střední škola


 • Mgr. Kamil Ferik – předseda, zvolen 14. 10. 2020
 • Ing. Vladislava Lichnovská – místopředseda, zvolena 5. 10. 2020
 • Ing. Markéta Heraltová – člen, jmenována od 1. 3. 2021
 • Daniel Jašek – člen, jmenován od 1. 3. 2021
 • Ondřej Hýl – člen, zvolen 20. 10. 2022
 • Petra Katarína Sprateková – člen, zvolena 21. 10. 2021

Složení školské rady – vyšší odborná škola


 • Ing. Marcel Jedlička – předseda, zvolen 14. 12. 2020
 • Mgr. et Mgr. Eva Hánečková – místopředsedkyně, zvolena 14. 3. 2023
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – člen, jmenována od 1. 9. 2023
 • Bc. Eva Sůrová, DiS. – člen, jmenována od 1. 9. 2023
 • Kateřina Šimonková – člen, zvolena 14. 3. 2023
 • Jan Blaštík – člen, zvolen 14. 3. 2023

Dokumenty školské rady