Složení školské rady – střední škola


Členové za pedagogické pracovníky

 • Ing. Vladislava Lichnovská  – členka od 3. 10. 2023, předsedkyně školské rady
 • Mgr. Kamil Ferik – člen od 3. 10. 2023, místopředseda školské rady

Členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 • Filip Čech – člen od 3. 10. 2023
 • Sophie Steuerová – člen od 7. 5. 2024

Členové jmenovaní zřizovatelem školy

 • Ing. Markéta Heraltová – člen, jmenována od 1. 9. 2023
 • Daniel Jašek – člen, jmenován od 1. 9. 2023

Složení školské rady – vyšší odborná škola


 • Ing. Marcel Jedlička – člen, zvolen 19. 12. 2023
 • Mgr. et Mgr. Eva Hánečková – člen, zvolena 19. 12. 2023
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – člen, jmenována od 1. 9. 2023
 • Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS. – člen, jmenována od 1. 9. 2023
 • Kateřina Juříčková – člen, zvolena 19. 12. 2023
 • Jan Blaštík – člen, zvolen 19. 12. 2023

Dokumenty školské rady