Dokumenty jsou volně ke stažení ve formátu PDF.

Povinně zveřejňované informace

Veřejně přístupné dokumenty

Výroční zprávy

Zápis ČŠI

Formuláře k hodnocení odborné praxe

Zdravotní rizika učebních oborů:

Interní dokumenty

Seznam interních směrnic, nařízení a dalších platných dokumentů SŠHS a VOŠ Opava je přístupný zaměstnancům školy prostřednictvím aplikace OneDrive cloudu.