ISIC průkazy jsou vydávány společností GTS Alive s. r. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. umožňuje svým žákům a studentům si zařídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Škola vystupuje v roli zprostředkovatele, tzn., že není vydavatelem průkazů a rovněž nezpracovává osobní údaje spojené s žádostí o průkaz ISIC.


ISIC průkaz je

Potřebuji si vyřídit NOVÝ PRŮKAZ:

Nesmím zapomenout na vyplněnou a podepsanou žádost, fotografii a 350 Kč.

Požadavky na fotografii:

barevná, pasová fotografie. Kvalita skenované fotografie musí být minimálně 300 dpi. Pořiďte fotografii žáka/studenta mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem v reálných barvách před světlou zdí, fotografii NERETUŠUJTE ani NEUPRAVUJTE. Na fotografii je třeba zachytit hlavu a ramena osoby.

Prodloužení platnosti průkazu: s sebou 250 Kč

Duplikát – průkaz jsem ztratil/byl odcizen: s sebou 100 Kč