ISIC průkazy jsou vydávány společností GTS Alive s. r. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. umožňuje svým žákům a studentům si zařídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Škola vystupuje v roli zprostředkovatele, tzn., že není vydavatelem průkazů a rovněž nezpracovává osobní údaje spojené s žádostí o průkaz ISIC.


ISIC průkaz je

Potřebuji si vyřídit NOVÝ PRŮKAZ:

Nesmím zapomenout na vyplněnou a podepsanou žádost, fotografii a 350 Kč.

Prvotní pořízení průkazu – povinné pro žáky prvních ročníků Hotelnictví a Cestovního ruchu

Vyplněnou a podepsanou žádost o novou ISIC kartu společně s fotografií a částkou 350,- Kč odevzdejte při informační schůzce v červnu. Průkaz bude předán první školní den třídním učitelem.

Požadavky na fotografii:

Požadavky na fotografii: barevná, pasová fotografie. Kvalita skenované fotografie musí být minimálně 300 DPI. Pořiďte fotografii žáka/studenta mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem v reálných barvách před světlou zdí, fotografii NERETUŠUJTE ani NEUPRAVUJTE. Na fotografii je třeba zachytit hlavu a ramena osoby. Fotografii fotografii je možno zaslat také v elektronické podobě ve formátu jpg na adresu isic@sshsopava.cz.

Platbu je možno zaslat také převodem na účet KB Opava 107-439710287/0100, variabilní symbol platby je příjmení žáka.

Prodloužení platnosti průkazu ISIC

  • Prokázat se ISIC kartou.
  • Cena 250 Kč.

Bez platné revalidační známky pro aktuální rok nelze využívat slev spojených s kartou ISIC. Jsou to například jízdné na vlaky a MHD, slevy u obchodníků, mobilní tarify či pojištění. Průkaz je totiž po vypršení platnosti automaticky vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC a mimo školu je nefunkční.

Nicméně pro potřeby školy je to stále platný průkaz studenta a tedy bude i nadále fungovat k otevírání dveří, kontrole docházky apod. Revalidační známku na příští kalendářní rok lze zakoupit na naší škole od září předchozího roku. Tedy např. pro rok 2023 lze zakoupit revalidační známku od září roku 2022.

Duplikát – průkaz jsem ztratil/byl odcizen: s sebou 100 Kč