ISIC průkazy jsou vydávány společností GTS Alive s. r. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. umožňuje svým žákům a studentům si zařídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Škola vystupuje v roli zprostředkovatele, tzn., že není vydavatelem průkazů a rovněž nezpracovává osobní údaje spojené s žádostí o průkaz ISIC.


ISIC průkaz je

NOVÝ PRŮKAZ

Nesmím zapomenout na vyplněnou a podepsanou žádost, fotografii a 350 Kč.

Prvotní pořízení průkazu je povinné pro žáky prvních ročníků Hotelnictví a Cestovního ruchu.

Informace pro žáky prvních ročníků školního roku 2023/2024

ISIC karta:

  • je oficiálním průkazem žáka naší školy, pořízení je tedy pro všechny žáky povinné;
  • funguje jako čipová karta pro vstup do školních budov (tělocvična, domov mládeže, jídelna) a je rovněž použitelná jako kopírovací karta na školní kopírce;
  • držitel karty může využít množství slev v ČR i zahraničí, více na www.isic.cz.
  • prvotní pořízení průkazu stojí Kč 350,–.vyplněnou žádost o ISIC kartu společně s fotografií zašlete na email isic@sshsopava.cz. Platbu 350 Kč za ISIC kartu zašlete převodem účet KB Opava 115-939750277/0100 do 30. 6. 2023. Variabilní symbol platby je datum narození žáka (DDMMRRRR), do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. ISIC karta bude k dispozici v září.

Požadavky na fotografii:

Požadavky na fotografii: barevná, pasová fotografie. Kvalita skenované fotografie musí být minimálně 300 DPI. Pořiďte fotografii žáka/studenta mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem v reálných barvách před světlou zdí, fotografii NERETUŠUJTE ani NEUPRAVUJTE. Na fotografii je třeba zachytit hlavu a ramena osoby. Fotografii zašlete v elektronické podobě ve formátu jpg na adresu isic@sshsopava.cz, pro školní rok 2023/2024 do 30. 6. 2023.

Prodloužení platnosti průkazu ISIC

  • Prokázat se ISIC kartou.
  • Cena 250 Kč.

Bez platné revalidační známky pro aktuální rok nelze využívat slev spojených s kartou ISIC. Jsou to například jízdné na vlaky a MHD, slevy u obchodníků, mobilní tarify či pojištění. Průkaz je totiž po vypršení platnosti automaticky vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC a mimo školu je nefunkční.

Nicméně pro potřeby školy je to stále platný průkaz studenta a tedy bude i nadále fungovat k otevírání dveří, kontrole docházky apod. Revalidační známku na příští kalendářní rok lze zakoupit na naší škole od září předchozího roku. Tedy např. pro rok 2024 lze zakoupit revalidační známku od září roku 2023.

Duplikát – průkaz jsem ztratil/byl odcizen: s sebou 100 Kč