ISIC průkazy jsou vydávány společností GTS Alive s. r. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. umožňuje svým žákům a studentům si zařídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Škola vystupuje v roli zprostředkovatele, tzn., že není vydavatelem průkazů a rovněž nezpracovává osobní údaje spojené s žádostí o průkaz ISIC.


ISIC průkaz je

NOVÝ PRŮKAZ

Nesmím zapomenout na vyplněnou a podepsanou žádost, fotografii a 350 Kč.

Prvotní pořízení průkazu je povinné pro žáky prvních ročníků Hotelnictví a Cestovního ruchu.

Informace pro školní rok 2023/2024

ISIC karta:

  • je oficiálním průkazem žáka naší školy, pořízení je tedy pro všechny žáky povinné;
  • funguje jako čipová karta pro vstup do školních budov (tělocvična, domov mládeže, jídelna) a je rovněž použitelná jako kopírovací karta na školní kopírce;
  • držitel karty může využít množství slev v ČR i zahraničí, více na www.isic.cz.
  • prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč. Žáci všech prvních ročníků maturitních i učebních oborů zašlou vyplněnou žádost o ISIC kartu společně s fotografií na email isic@sshsopava.cz. Platbu 350 Kč za ISIC kartu provedou převodem na účet KB Opava 115-939750277/0100. Variabilní symbol platby je datum narození žáka (DDMMRRRR), do zprávy pro příjemce uvedou jméno a příjmení žáka.

Požadavky na fotografii:

Požadavky na fotografii: barevná, pasová fotografie. Kvalita skenované fotografie musí být minimálně 300 DPI. Je nutné dodat fotografii žáka/studenta mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem v reálných barvách před světlou zdí, fotografii NERETUŠOVAT ani NEUPRAVOVAT. Na fotografii je třeba zachytit hlavu a ramena osoby. Fotografii zaslat v elektronické podobě ve formátu jpg na adresu isic@sshsopava.cz.

Prodloužení platnosti průkazu ISIC

Prodloužení ISIC karty pro školní rok 2023/2024 je možné pouze do 1. února 2024.

Po vypršení platnosti je průkaz automaticky vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC a mimo školu je nefunkční.
Pro potřeby školy je průkaz stále platný a bude i nadále fungovat k otevírání dveří apod.
K prodloužení platnosti průkazu již není nutné vylepovat na průkaz revalidační známku. Revalidace se po zaplacení částky 250 Kč provede digitálně v systému a prodloužení se zobrazí v digitální verzi průkazu v mobilní aplikaci Alive App.
Částku 250 Kč je třeba uhradit v hotovosti.

DUPLIKÁT
V případě ztráty či odcizení průkazu je možno požádat o vystavení duplikátu.
Částku 100 Kč je třeba uhradit v hotovosti.