Učební obor 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN

Praktická výuka:

  • Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., provozovna Opava-Vávrovice, K Celnici 277/27, 747 73 Opava-Vávrovice
  • vlastní zařízení školy – Schinzelův dům, Opava, nám. Svobody 4, tel.: 553 760 371

Stručný popis učebního oboru: Učební obor Výrobce potravin zabezpečuje profesní přípravu pracovníků pro oblast výroby cukrovinek a trvanlivého pečiva. V zaměření pro výrobu trvanlivého pečiva se vyrábějí různé typy sušenek, crackery, oplatky a speciální druhy pečiva. Součástí výuky je příprava pro obsluhu základních typů strojního zařízení při zpracování surovin, při výrobních procesech a balení výrobků, používání běžných kontrolních přístrojů a ovládání jednoduchých laboratorních kontrol jakosti výrobků.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání výrobce potravin a dalších kvalifikovaných prací v daném oboru. Uplatní se ve velkých a středně velkých firmách.

Učební plán oboru Výrobce potravin od 1. 9. 2021