Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání připravuje studenty na výkon náročných povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Během vzdělávání studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou problematiku právních vztahů v rozsahu daném vzdělávacím programem, poznají podstatu a způsob využívání informačních systémů a technologií. Speciální znalosti a dovednosti zahrnují problematiku cestovního ruchu, jeho řízení a tvorby rozvojových regionálních produktů, resp. řízení hotelového provozu, základy logistiky hotelu, marketingu a propagace.

Nezbytnou kvalifikací je aktivní znalost cizích jazyků, komunikativní dovednosti, flexibilita a kreativita. Po úspěšně složeném absolutoriu získají absolventi neakademický titul diplomovaný specialista, užívaný za jménem ve zkratce ‚DiS.‘. Vyšší odborné vzdělávání je nabízeno v prezenční (denní) formě vzdělávání.

Nabídka oborů vyššího odborného vzdělávání

Kód oboruNázev oboru
65-42-N/04Řízení hotelového provozu
65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky

Účast VOŠ v národních a nadnárodních vzdělávacích projektech

  • Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.1.00/32.0041 Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt ukončen.
  • Projekt č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt probíhá.

Ve výuce využíváme tento software:

Kontakt

Informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Výuka vyššího odborného vzdělávání probíhá na pracovišti: Tyršova 34, Opava.

Sekretariát VOŠ: Jana Gibesová, +420 736 242 273 , gibesova[ZAV]sshsopava.cz

Úřední hodiny: STŘEDA od 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 hod, PÁTEK , 08:00 – 12:00 hod.

Pedagogický zástupce ŘŠ pro VOŠ: Ing. Petr Janík, +420 602 657 818, janik[ZAV]sshsopava.cz

Učebny VOŠ