Projekty řešené v rámci podpory ESF a MSK

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: JAK na Dovednosti pro 21. století
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002134    
Zahájení projektu: 09/ 2022
Ukončení projektu: 06/2025

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností pedagogů. Pomůže škole zavádět inovativní formy výuky jak ve vyučování, tak i ve volnočasových aktivitách. Projekt dále umožní žákům prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, usnadní vzdělávací mobilitu znevýhodněných skupin a sníží segregaci, nerovnosti a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony:

  • Školní speciální pedagog SŠ
  • Školní psycholog SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ i DM
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ, VOŠ i DM
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ i VOŠ

Hlavní cíle projektu:

  • Podpořit žáky vytvořením vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků
  • Podpořit osobnostní, profesní rozvoj pedagogů a jejich spolupráci
  • Podpořit spolupráci pracovníků ve vzdělávání
  • Podpořit osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich znalostí a dovedností ve výuce i volnočasových aktivitách


Prevence digitální propasti

Cílem programu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání žákům, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY
Cílem programu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání žákům, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.


Rodilí mluvčí do škol

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola opět zapojila do programu Rodilí mluvčí do škol, který probíhá ve spolupráci s jazykovou školou Hello v Opavě. Cílem programu je zapojení rodilého mluvčího primárně do hodin anglického jazyka, což studentům pomáhá hlavně
k rozvoji jejich konverzačních dovedností v cizím jazyce.


Název projektu: Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Období realizace projektu: říjen 2019 – listopad 2022

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce. Naše škola v rámci projektu spolupracuje s firmou Knappe s.r.o. v rámci podpory potravinářského oboru Pekař. Více zde: https://mspakt.cz/projekty/kompetence-4-0/


Škola2+++

Název projektu: Škola2+++

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015639

Začátek realizace projektu: 1. 9. 2019

Konec realizace projektu: 31. 8. 2021

Projekt Škola2+++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních a rozvojových aktivit formou doučování, klubů pro žáky a projektových dnů. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.

Projekt Škola2+++ je spolufinancován Evropskou unií.


MARLENKA CUP

Spolupráce se společností MARLENKA international s.r.o. pokračuje v Moravskoslezském kraji na základě Deklarace vzájemné spolupráce již čtvrtým rokem. Kromě podpory žáků – budoucích cukrářů spočívá také ve finanční podpoře školy, které si mohou na svá odborná praktická pracoviště pořídit nové cukrářské pomůcky, případně vybavení.


ERASMUS + CHARTA MOBILITY

Projekt výměnného studijního pobytu v rámci programu Evropské unie, ERASMUS +. Projekt se uskutečnil od 17. 2.- 02. 03. 2019, zůčastnili se žáci oboru Cukrář ze Stredné odborné školy Pruské ze Slovenska. Tématem učební jednotky byly kysnuté cestá a moravské vdolečky.


Program DofE

Program DofE je realizován v rámci mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award). Jde o prestižní, celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let, a to napříč společností.


Škola+++

Projekt Škola +++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních aktivit formou doučování a fiktivní firmy. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.