Projekty řešené v rámci podpory ESF a MSK

Digitalizujeme školu
edu.cz > Digitalizujeme školu

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy.

Závazné jsou podmínky – účel – kritéria ve Věstníku (pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí:  účel prevence digitální propasti pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, účel pokročilé digitální učební pomůcky pro ZŠ a gymnázia)  na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky.

„Prevence digitální propasti“ – příručka zde. Nejdůležitější informace:

Vyhlášeno ve Věstníku MŠMT podmínky – kritéria – účel (strana 117-119 pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě – prevence digitální propasti (pro školy soukromé a církevní).

 • Opakovaná intervence v roce 2022, 2023 a 2024 pro školy: ZŠ, SŠ a konzervatoře.
 • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
 • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon…, včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení (vzor zápůjčky) tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní).
 • Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali:
  1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
  2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod.
  3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).
 • Na rozdíl od účelu Pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků – viz https://www.edu.cz/digitalizujeme/digitalni-ucebni-pomucky/

Co si pod tímto pojmem představit? Koho se toto téma týká? A jak tuto problematiku řešit na úrovni školy v návaznosti na poskytnuté finanční prostředky z Národního plánu obnovy? To vše se můžete dozvědět v záznamu panelové diskuse.


Doučování žáků škol

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Doučovací kritéria pro výběr žáků


Rodilí mluvčí do škol

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola opět zapojila do programu Rodilí mluvčí do škol, který probíhá ve spolupráci s jazykovou školou Hello v Opavě. Cílem programu je zapojení rodilého mluvčího primárně do hodin anglického jazyka, což studentům pomáhá hlavně
k rozvoji jejich konverzačních dovedností v cizím jazyce.


Název projektu: Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Období realizace projektu: říjen 2019 – listopad 2022

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce. Naše škola v rámci projektu spolupracuje s firmou Knappe s.r.o. v rámci podpory potravinářského oboru Pekař. Více zde: https://mspakt.cz/projekty/kompetence-4-0/


Škola2+++

Název projektu: Škola2+++

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015639

Začátek realizace projektu: 1. 9. 2019

Konec realizace projektu: 31. 8. 2021

Projekt Škola2+++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních a rozvojových aktivit formou doučování, klubů pro žáky a projektových dnů. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.

Projekt Škola2+++ je spolufinancován Evropskou unií.


MARLENKA CUP

Spolupráce se společností MARLENKA international s.r.o. pokračuje v Moravskoslezském kraji na základě Deklarace vzájemné spolupráce již čtvrtým rokem. Kromě podpory žáků – budoucích cukrářů spočívá také ve finanční podpoře školy, které si mohou na svá odborná praktická pracoviště pořídit nové cukrářské pomůcky, případně vybavení.


ERASMUS + CHARTA MOBILITY

Projekt výměnného studijního pobytu v rámci programu Evropské unie, ERASMUS +. Projekt se uskutečnil od 17. 2.- 02. 03. 2019, zůčastnili se žáci oboru Cukrář ze Stredné odborné školy Pruské ze Slovenska. Tématem učební jednotky byly kysnuté cestá a moravské vdolečky.


Program DofE

Program DofE je realizován v rámci mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award). Jde o prestižní, celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let, a to napříč společností.


Škola+++

Projekt Škola +++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních aktivit formou doučování a fiktivní firmy. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.