Maturitní obor 65-42-M/02 Cestovní ruch

  • Forma studia: denní
  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zaměření studia

Obor je zaměřen na profesní specializaci v oblasti cestovního ruchu. Absolventi se uplatní v cestovních kancelářích, agenturách, v informačních centrech a jako průvodci, popřípadě delegáti zájezdů.

Studium dvou cizích jazyků, které probíhá po celé 4 roky, je rozšířeno od 3. ročníku o výběr dalšího cizího jazyka. Výběr třetího cizího jazyka tvoří francouzština, němčina a ruština.

Žáci tohoto oboru v rámci studia samostatně připravují, organizují, finančně i technicky zajišťují tuzemské i zahraniční zájezdy a průvodcovskou činnost.

Mimořádný význam má praxe žáků vykonávaná v průběhu studia ve školních, tuzemských i zahraničních zařízeních.

Žáci se rovněž mohou zúčastnit barmanských, baristických, someliérských a jiných odborných kurzů zakončených certifikační zkouškou.

Škola organizuje v rámci tohoto oboru řadu odborných, jazykových a sportovních soutěží.

Pokud úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou se ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Obsah studia

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, studium tří cizích jazyků (výběr tvoří angličtina, francouzština, němčina a ruština), služby cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, základy ekonomických disciplín a obchodně-podnikatelských činností. Studium dvou cizích jazyků, které probíhá po celé 4 roky, je rozšířeno od 3. ročníku o výběr dalšího cizího jazyka. Výběr třetího cizího jazyka tvoří francouzština, němčina a ruština.

Studijní plán: Maturitní obor 65-42-M/02 Cestovní ruch.