Maturitní obor 65-42-M/01 Hotelnictví

  • Forma studia: denní
  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zaměření studia

Obor připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hotelnictví a dalších službách cestovního ruchu. Absolventi se uplatňují jako provozní či řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních a cestovních kancelářích.

Mimořádný význam má učební a odborná praxe žáků vykonávaná v průběhu studia v zařízeních tuzemských i zahraničních hotelů.

Žáci se v průběhu studia mohou zúčastnit barmanských, baristických, carvingových someliérských a jiných odborných kurzů zakončených certifikační zkouškou.

Škola organizuje v rámci studia řadu odborných, jazykových a sportovních soutěží.

Pokud úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou se ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Obsah studia

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, studium dvou cizích jazyků (angličtina a jako druhý jazyk francouzština, němčina a ruština), gastronomické a hotelové služby, základy ekonomických disciplín a obchodně-podnikatelských činností.

Obor Hotelnictví je zaměřen na nové trendy a poznatky v gastronomii a v oblasti zdravého životního stylu (racionální výživa, předcházení civilizačním chorobám, souvislost mezi duševním a fyzickým zdravím), orientuje se také na moderní řízení hotelu a gastronomických zařízení a na doplňkové služby.

Uchazeč si podává přihlášku do oboru Hotelnictví a po přijetí ke studiu si může zvolit jednu z výše uvedených specializací.

Studijní plán 1. ročník: Obor 65-42-M/01 Hotelnictví