Poslední aktuality

Informace

Učební obory

V budově školy na Husově ulici se vyučují tříleté učební obory zakončené závěrečnými zkouškami a vydáním výučního listu. Poskytujeme žákům komplexní přípravu teoretické i praktické vyučování v učebních oborech Pekař, Cukrář, Řezník-uzenář, Kadeřník, Kuchař – číšník, Výrobce potravin a Prodavač.

Přejít na obory

Maturitní obory

V budově školy na Tyršově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou Hotelnictví, Cestovní ruch a nástavbový maturitní obor Podnikání. Žákům poskytujeme komplexní přípravu v teoretických předmětech zejména studium cizích jazyků, v praktické výuce se zaměřením na uplatnění v praxi.

Přejít na obory

Vzdělávací programy VOŠ

Vyšší odborné vzdělávání připravuje studenty na výkon náročných povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Po absolutoriu získají absolventi neakademický titul diplomovaný specialista (DiS). Nabízíme obory Řízení hotelového provozu a Rozvoj a řízení regionální turistiky v prezenční (denní) formě vzdělávání.

Přejít na programy

SŠHS a VOŠ na YouTube

Spolupracujeme s těmito partnery