Zahraniční praxe studentů

Výuka cizích jazyků je nedílnou a důležitou součástí studia na naší škole a je jí věnována značná pozornost. Žáci si mohou vybrat v rámci středoškolského studia ze dvou nabízených oborů, kterými jsou Hotelnictví a Cestovní ruch.

V obou oborech je povinná výuka jazyka anglického a dále volitelně francouzského, německého nebo ruského, v oboru Cestovní ruch začínají žáci ve 3. ročníku s výukou třetího cizího jazyka. Cizojazyčné znalosti získané na základní škole si žáci dále prohlubují a v druhém či třetím cizím jazyce pak začínají od základů.

Nedílnou součást cizojazyčné výuky tvoří odborná zahraniční praxe v cizině, výměnné pobyty a u oboru Cestovní ruch i zájezdy do zahraničí. Pro žáky střední školy je zajišťována prázdninová zahraniční praxe ve Francii, v Německu, v Řecku, ve Španělsku a ve Švýcarsku a také v Irsku.

Dle ohlasů účastníků je zahraniční praxe velkým přínosem pro budoucí profesní život žáků. Vedle prohloubení jazykově-komunikativních a odborných znalostí získávají žáci manažerské znalosti a dovednosti, dále pak kontakty pro pracovní uplatnění v cizině po absolvování středoškolského studia.


Německo

WWW stránka Hotelu Baltic: www.hotelbaltic.de.

Žáci jsou vybíráni na půdě školy, důležitá je dobrá komunikace v německém jazyce a dobré studijní výsledky. Praxe je organizována již od r. 1995 a účastní se jí ročně kolem 20 žáků střední školy i studentů VOŠ.

Hotel Baltic se nachází ve městě Zinnowitz na ostrově Usedom. Ke klientele přímořského hotelu patří převážně starší lidé nebo sportovci, neboť hotel nabízí vedle běžného hotelového ubytování a hotelových služeb také možnost lázeňského a sportovního vyžití. Žáci vykonávají praxi na různých pracovištích a na rozličných postech, např. v obsluze v jídelně a kavárně, v ubytovacím sektoru, v kuchyni atd. Pracuje se převážně ve dvousměnném provoze. V tomto hotelu je zajištěna jak strava, tak i ubytování našich studentů.


Kypr

Žáci na tuto zahraniční praxi jsou vybíráni na základě výsledků výběrového řízení, které se koná na naší škole, a to za přítomnosti zástupce kyperských zaměstnavatelů. Hlavním kritériem je jazyková a odborná způsobilost. Z jazykového hlediska je nutná velmi dobrá znalost angličtiny, ruština a ostatní jazyky jsou vítány.

Žáci pracují v jižní části Kypru v oblasti Agia Napa a Protaras. Tyto oblasti jsou hojně turisticky navštěvované a bezpečné. Praxe je obvykle v délce 3 měsíců. Žáci se dopravují na Kypr letecky, spolu s doprovodem vyučujícího. Zpět se žáci dopravují sami. V místě konané praxe působí již 15 let absolventka SŠHS a VOŠ paní Anna Kozáková, která je zprostředkovatelem a garantem této praxe.

Paní Anna Kozáková je přítomna po celou dobu praxe a je k dispozici žákům při řešení jakýchkoliv problémů. Žáci pracují ve třech tříhvězdičkových hotelích, které jsou na velmi vysoké úrovni. Ubytování a stravu zajišťuje zaměstnavatel. Žáci pracují v obsluze v hotelových restauracích a zájemci mohou pracovat i v hotelových kuchyních. Všichni žáci mají možnost se stravovat 3x denně včetně dnů volna. Zaměstnavatelé na Kypru preferují žáky, kteří dovršili 18 let.


Švýcarsko

WWW stránka: www.hospitality-academy.ch

Praxe ve Švýcarsku je zajišťována od roku 1997 ve spolupráci se Swiss Hospitality Academy GmbH z Maienfeldu v kantonu Graubünden. Výběrové řízení se koná na naší škole nebo v Praze v říjnu a únoru, podmínkou je plnoletost.

Žáci jsou podrobeni písemnému a ústnímu testu. Předpokladem je velmi dobrá komunikace v německém jazyce a dobré znalosti v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Praxe je čtyřměsíční, v zimních měsících se jí mohou účastnit jen studenti VOŠ. Vlastní praxi předchází dvoutýdenní intenzívní výukový kurz zaměřený na znalosti a dovednosti techniky obsluhy. Praxe je vykonávána ve špičkových hotelových zařízeních v kantonu Graubünden. Většinou se jedná o horská turistická centra. Žáci pracují na různých pracovištích v obsluze či kuchyni a po celou dobu komunikují jen v cizím jazyce. Ubytování žákům zajišťují jednotlivá pracoviště.


Francie

Praxe probíhá v hotelových zařízeních na ostrově Korsika. Zahraniční praxe je organizována naší školou ve spolupráci s Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL, o.p.s. v Karviné. Výběr žáků se uskutečňuje formou výběrového řízení přímo na naší škole za účasti zástupců partnerské školy.

Důraz je kladen na dobré komunikativní dovednosti ve francouzském jazyce a přihlíží se také ke studijním výsledkům žáků. Žáci pracují především v restauracích ve městě Porto Vecchio. Starobylé přímořské město s přístavem leží na západním pobřeží ostrova a je centrem turistického ruchu a nachází se zde velké množství restaurací. Naši žáci pracují v těchto restauracích v obsluze nebo v kuchyni. Restaurace nabízejí krajové speciality a vybraná jídla francouzské kuchyně a samozřejmě také plody moře. Žáci jsou umísťováni v restauracích La Tanna, La Merendella, U Borgu a Santa Marina. Poslední jmenovaná restaurace je držitelem hvězdy Michelin v oboru gastronomie (http://www.usantamarina.com).

Velkým rekreačním komplexem blízko Porto Vecchia je rovněž Hotel Kilina. Hotel a restaurace vytvářejí rekreační komplex, který se nachází v zeleni borovic a rozsáhlého parku. Je umístěn asi kilometr od pláží a šest kilometrů od přístavního města Porto Vecchio. Ubytování je poskytováno v devíti pavilonech umístěných v parku, součástí komplexu jsou také bazény. Restaurace je vyhlášená svou vybranou kuchyní s krajovými specialitami. Žáci vykonávají praxi na různých pracovištích a na rozličných postech, např. v obsluze, v restauraci a baru, v hotelové recepci, v kuchyni, v ubytovacím sektoru atd. Jedná se převážně o dvousměnný provoz. Ubytování a strava našich žáků je zajištěna přímo v hotelu.
Druhým městem na Korsice, kde žáci vykonávají praxi je město Aléria, u kterého leží rekreační a lázeňské středisko Domaine Rivabella. Součástí komplexu jsou bazény, masáže a perličkové lázně. Ke klientele přímořského lázeňského střediska patří převážně starší lidé a rodiny s dětmi. Kromě ubytování disponuje středisko restaurací, kavárnou, barem. Žáci vykonávají praxi na různých pracovištích a na rozličných postech, např. v obsluze v restauraci a baru, v recepci hotelu, v kuchyni, v ubytovacím sektoru atd. Pracuje se v převážně v dvousměnném provoze. Ubytování a strava našich žáků je zajištěna přímo v hotelu.


Irsko

Ve školním roce 2022/23 jsme navázali spolupráci se zprostředkovatelem zahraniční praxe v Irsku. Podařilo se tak najít plnohodnotnou náhradu za Velkou Británii, kde slibně se rozvíjející spolupráci ukončil brexit.

Praxe je určena pro plnoleté studenty i absolventy naší školy, a to obou maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch. Ti si mohou vybrat z nabídky téměř 20 hotelů a destinací rozmístěných po celém Irsku. Mezi požadované podmínky uzavření pracovní smlouvy patří plnoletost, minimální délka pobytu 3 měsíce (ideálně červen-září), komunikativnost a s ohledem na silný irský akcent i velmi dobrá znalost anglického jazyka. Praktikanti pak mají na výběr tyto aktuálně nabízené profese: obsluha v restauraci a baru, práce v kuchyni, housekeepingu a na recepci.  

Prázdninová praxe v Irsku je pro studenty a absolventy rozhodně velkým přínosem. Zdokonalí se nejen v anglickém jazyce, ale vyzkouší si i skutečnou práci v hotelu a restauraci, včetně komunikace se zahraničními hosty. Ověří si také, nakolik jsou samostatní a schopní obstát v cizím prostředí, a získají kontakty, které mohou později využít ve svém dalším profesním životě. Letošní praktikanti také oceňují velmi dobré pracovní a finanční podmínky, přátelské prostředí, krásnou irskou přírodu, kulturní památky a turistické zajímavosti.