Učební obor 66-51-H/01 PRODAVAČ

Praktická výuka: GLOBUS Opava; SPV – Schinzelův dům, Opava, nám. Svobody 4

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu. Obsah je tedy zaměřen na osvojení schopností komunikace při jednání se zákazníky a obchodními partnery, na znalosti zboží a jejich využití při prodeji, příjmu, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, na využívání moderních metod a technik prodeje zboží i na ekonomické vyhodnocování hospodaření provozních jednotek všech forem vlastnictví, včetně provádění administrativních prací.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání prodavač – prodavačka. Plně se uplatní v povolání prodavač a v dalších obchodně provozních funkcích v pozici zaměstnance a po nezbytném zapracování i podnikatele.

Učební plán oboru Prodavač od 1. 9. 2021