Studijní evidence BAKALÁŘI

Na každé ze součásti školy je používán oddělený přístup do studijní evidence programu BAKALÁŘI. K evidenci je nutné se přihlásit.

Učební obory a nástavbové studium Podnikání

Výuka probíhá v budově školy HUSOVA 6, Opava

Maturitní obory

Výuka probíhá v budově školy TYRŠOVA 34, Opava

Vyšší odborné vzdělávání

Výuka probíhá v budově školy TYRŠOVA 34, Opava