Školné VOŠ

UPOZORNĚNÍ:

Školné na zimní období aktuálního školního roku ve výši Kč 2 000,–musí být uhrazeno do 15. února 2024.

číslo účtu107 – 439710287
kód banky0100
částka Kč2 000,–
variabilní symboldatum narození ve tvaru DDMMRRRR
textpříjmení – školné