Školné VOŠ

UPOZORNĚNÍ: školné na zimní období školního roku 2022/2023 ve výši Kč 2 000,–musí být uhrazeno do 15. října 2022.

číslo účtu107 – 439710287
kód banky0100
částka Kč2 000,–
variabilní symboldatum narození ve tvaru DDMMRRRR
textpříjmení – školné