Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.      se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8      IČO: 09692142      datová schránka: q4hs4wu      kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka      e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz      tel.: 734 647 701

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 857/34, 746 01 Opava, IČ:72547651 jako správce osobních údajů (dále jen “správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svá práva vůči správci můžete uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů na www stránce https://sshsopava.cz.

Kontakt:

      Moore Advisory CZ s.r.o.      se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8      IČO: 09692142      datová schránka: q4hs4wu      kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka      e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz      tel.: 734 647 701

Mgr. Martin Ruský,v.r.
ředitel školy