Učební obory přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin, 29-53-H/01 Pekař, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník a 66-51-H/01 Prodavač.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin, 29-53-H/01 Pekař, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 65-51-H/01 Kuchař –číšník, 66-51-H/01 Prodavač, 69-51-H/01 Kadeřník a 29-54-H/01 Cukrář.

Informace k přijímacímu řízení najdete na www.prihlaskynastredni.cz, přihlášku lze podat prostřednictvím systému DiPSy.

Motivační a prospěchová stipendia

Škola za podpory zřizovatele KÚ MSK a sociálních partnerů poskytuje motivační a prospěchová stipendia u oborů Řezník – uzenář, Pekař a Výrobce potravin.

Formuláře k přijímacímu řízení 2024/2025

Podrobné legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří najdete na www stránce MŠMT.

Zdravotní rizika učebních oborů

Kontakt

Výuka učebních oborů probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava a na odloučených pracovištích.

Gabriela Kubicová, +420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz