Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Učební obory

Formulář odvolání

Formulář odvolání

Motivační a prospěchová stipendia

Škola za podpory zřizovatele KÚ MSK a sociálních partnerů poskytuje motivační a prospěchová stipendia u oborů Řezník – uzenář, Pekař a Výrobce potravin.

Přihláška

Přihláška ke studiu ve střední škole

Zdravotní rizika učebních oborů

Kontakt

Výuka učebních oborů probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava a na odloučených pracovištích.

Gabriela Kubicová, +420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz