Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Hotelnictví

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, který obsahuje: Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Schůzky s učiteli odborného výcviku

Plánované schůzky s učiteli odborného výcviku se uskuteční v následujících termínech a každý účastník schůzky musí prokázat, že: absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s ….

3. kolo přijímacího řízení do učebních oborů – Výrobce potravin, Prodavač a Kuchař – číšník

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin, 66-51-H/01 Prodavač a 65-51-H/01 Kuchař – číšník. Předpokládané počty přijímaných uchazečů:29-51-H/01 Výrobce potravin – 266-51-H/01 Prodavač – 165-51-H/01 Kuchař – číšník – 2