ISIC průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Dále slouží jako čipová karta pro vstup do školních budov, domova mládeže, školní jídelny a tělocvičny, ale může sloužit také k tisku a kopírování na školní tiskárně.

Rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než 125 tisících místech. Veškeré slevy díky ISIC kartě zde. Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost (revalidační známku)

Více info o ISIC průkazech