ISIC průkazy jsou vydávány společností GTS Alive s. r. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. umožňuje svým žákům a studentům si zařídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Škola vystupuje v roli zprostředkovatele, tzn., že není vydavatelem průkazů a rovněž nezpracovává osobní údaje spojené s žádostí o průkaz ISIC.

ISIC průkaz je

ISIC průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Dále slouží jako čipová karta pro vstup do školních budov, domova mládeže, školní jídelny a tělocvičny, ale může sloužit také k tisku a kopírování na školní tiskárně.

Rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než 125 tisících místech. Veškeré slevy díky ISIC kartě zde. Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost (revalidační známku).

Prvotní pořízení průkazu – povinné pro žáky prvních ročníků Hotelnictví a Cestovního ruchu

Vyplněnou a podepsanou žádost o novou ISIC kartu – žádost spolu s fotografií a částkou 290,- Kč odevzdejte při informační schůzce v květnu/červnu. Průkaz si žáci 1. ročníku vyzvednou podle instrukcí první školní den.

  • požadavky na fotografii: barevná, pasová fotografie. Kvalita skenované fotografie musí být minimálně 300 DPI. Pořiďte fotografii žáka/studenta mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem v reálných barvách před světlou zdí, fotografii NERETUŠUJTE ani NEUPRAVUJTE. Na fotografii je třeba zachytit hlavu a ramena osoby.

Prodloužení – revalidační známka na jeden rok – platnost leden až prosinec

  • 1. Prokázat se ISIC kartou.
  • 2. Cena 180 Kč.

Bez platné revalidační známky pro aktuální rok nelze využívat slev spojených s kartou ISIC. Jsou to například jízdné na vlaky a MHD, slevy u obchodníků, mobilní tarify či pojištění. Průkaz je totiž po vypršení platnosti automaticky vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC a mimo školu je nefunkční. Nicméně pro potřeby školy je to stále platný průkaz studenta a tedy bude i nadále fungovat k otevírání dveří, kontrole docházky apod. Revalidační známku na příští kalendářní rok lze zakoupit na naší škole od září předchozího roku. Tedy např. pro rok 2022 lze zakoupit revalidační známku od září roku 2021.

Duplikát ISIC karty

V případě ztráty nebo zničení karty: cena 110 Kč.

Objednávání ISIC karet a revalidačních známek

Tyršova 34, Opava, paní Dagmar Kramolišová kramolisova[ZAV]sshsopava.cz – 2. patro

typ požadavkupříjem objednávekcena
nový ISIC (učební obory, Podnikání, VOŠ)první pondělí v měsíci – září až prosinec7.00 – 15.00290 Kč
revalidační známky15. 9. až 31. 10.7.00 – 15.00180 Kč
duplikátkaždé pondělí – září až červen7.00 – 15.00110 Kč

Objednávka se provádí vždy poslední den časového období a nebude brán zřetel v jiné než uvedené termíny! Týká se hlavně opozdilců, kteří chtějí během letních prázdnin slevy na jízdném nebo výhodnější mobilní tarif u telefonních operátorů.