Vážení rodiče a uchazeči o studium,

zveřejňujeme pro Vás nejdůležitější informace:

Řádný termín povinných jednotných testů přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky je stanoven na termín 8. 6. 2020.

Náhradní termín povinných jednotných testů přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky je stanoven na termín 23. 6. 2020.

Veškeré potřebné informace, týkající se jednotné přijímací zkoušky, obdržíte na doručenku s modrým pruhem 10 pracovních dnů před termínem konáním jednotných testů přijímací zkoušky.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními byly vydány nové předpisy:

Zákon 135/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. (plné znění zákona 135/2020 Sb.)

Vyhláška č. 232/2020 Sb., ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Martin Ruský, ředitel školy

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny pro vyřízení nejnutnějších záležitostí, při vstupu do do budovy školy platí povinnost nosit roušku.

Budova školy Tyršova 34 (maturitní obory HOT a CR)

Kontakt: Eva Vilášková, +420 553 711 628, vilaskova[ZAV]sshsopava.cz

  • Každý pracovní den od 8.00 – 11.00 hod.

Budova školy Husova 6 (učební obory a nástavbové studium Podnikání)

Kontakt: Gabriela Kubicová+420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz

  • Každý pracovní den od 8.00 – 11.00 hod.

Budova školy Praskova 14 (Vyšší odborné studium)

Kontakt: Jana Gibesová, +420 553 613 315, gibesova[ZAV]sshsopava.cz

  • Čtvrtek 8.00 – 11.00 hod.