Kombinované vzdělávání

VOŠ – 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu

Výuka kombinované formy vzdělávání probíhá vždy v pátek jednou v měsíci od 8:00 do 16:00 hodin.

Charakteristika oboru Řízení hotelového provozu v kombinované formě studia je shodná s denním vzděláváním ŘHP.

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021.