Kombinované vzdělávání

VOŠ – 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky

Výuka kombinované formy vzdělávání probíhá vždy v pátek jednou v měsíci od 8:00 do 16:00 hodin.

Charakteristika oboru Rozvoj a řízení regionální turistiky v kombinované formě studia je shodná s denním vzděláváním RRT.

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021.