V pátek 1. prosince 2023 proběhlo v rámci maturitních oborů školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 31 studentů všech ročníků.

Zadání je centrální pro celou republiku a není vůbec jednoduché. Soutěžící musí prokázat dovednosti jazykové, ale i stylistické. Jazykové úkoly jsou značně náročné a dokonale prověří znalost rodného jazyka. Ve stylistické části se hodnotí nejen gramatická správnost, ale také nápaditost a originalita zpracování zadaného tématu.

Do okresního kola postoupily dvě žákyně s nejvyšším počtem bodů – Lucie Dulanská (4. B) a Lucie Sprostáková (4. A). Okresní kolo proběhne 29. ledna 2024 na Slezském gymnáziu v Opavě.

Mgr. Dominika Horáková