Naše škola dlouhodobě spolupracuje s University College Birmingham, kde již mnoho našich absolventů úspěšně ukončilo či právě studuje zajímavé a netradiční obory.

Bohužel Brexit vytvořil několik nepříjemných překážek pro EU studenty, kteří by se chtěli vydat podobnou cestou, tedy uskutečnit své studium ve Velké Británii od září 2021.

Nejprve je důležité zmínit, že britská vláda zrušila program financování studia pro studenty z Evropské unie a navýšila školné z 9.250 na 12.500 liber ročně. Další podmínkou, kterou student musí splnit, je prokázání hotovosti na svém účtu (a to po dobu jednoho měsíce), při vstupu na území Británie. Částka, kterou student musí prokázat, činí v přepočtu 300 tisíc korun. V neposlední řadě, student bude potřebovat vízum pro své studium v Británii.

UCB si uvědomujeme, že uvedené podmínky budou pro většinu studentů nevyhovující. Ale i přes to jsou zástupci UCB stále pro vás a v případě zájmu vám rádi poradí.

V případě dalších informací či zájmu se můžete obracet na Mgr. Kryšpínovou nebo přímo na email aneta.reznikova@centrum.cz na zástupce UCB Anetu Řezníkovou.