Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava se jako jedna ze šesti škol v regionu opět zapojila do projektu, který probíhá pod záštitou Moravskoslezského kraje. Cílem je prohloubení spolupráce a přátelských vztahů s vysokou školou Ulsan College v Jižní Koreji a vzájemné poznání kultury a gastronomie obou zemí.

Zatímco v minulém školním roce dva studenti čtvrtého ročníku SŠHS a VOŠ Opava podnikli cestu do Jižní Koreje, kde navštívili město Ulsan a zdejší Ulsan College, v tomto školním roce se z důvodu pandemie koronaviru pokračování projektu přesunulo do online prostoru. Ve dnech 23. až 27. listopadu 2020 prostřednictvím platformy Zoom proběhl „Online Youth Workshop“, kterého se zúčastnili učitelé a studenti vybraných středních škol v kraji a jejich protějšky z Ulsan College. Ze Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ Opava se do projektu zapojili studenti oboru Hotelnictví Eliška Semančíková a Jan Špringer a vyučující anglického jazyka Eva Hánečková.

V pondělí 23. listopadu proběhlo slavnostní zahájení workshopu za účasti náměstka hejtmana kraje Stanislava Folwarczného a zástupců města Ulsan. Po představení všech účastníků projektu jihokorejští studenti uvedli videa, která natočili a která účastníci zhlédli v následujících třech dnech. Jejich prostřednictvím se seznámili s ulsanskou historií lovu velryb, jejich ochranou a turistickými atrakcemi, které z tamější velrybářské kultury vycházejí. Dále účastníci měli možnost poznat korejské obřady a jejich tradice a na závěr pak pokrmy a nápoje typické pro korejskou kuchyni. Poslední den workshopu byl věnován diskusi o získaných poznatcích a otázkám týkajících se jihokorejské kultury.

Účastníci workshopu vyjádřili naději, že projekt bude pokračovat dalším setkáním online, nebo osobní návštěvou zástupců Ulsan College v Moravskoslezském kraji, pokud to umožní koronavirová situace. Průběh workshopu také potvrdil status angličtiny jako globálního prostředku komunikace, který usnadňuje navázání přátelských vztahů a spolupráci mezi geograficky i kulturně vzdálenými komunitami. Studenti Eliška Semančíková a Jan Špringer projekt vyhodnotili jako velmi přínosný, protože jim umožnil nejen poznat jihokorejské tradice a gastronomii, ale také podnítil jejich další zájem o tuto část světa a jeho kulturu.

Zpracovala: Mgr. et Mgr. Eva Hánečková