Odkaz na Powerpointovou prezentaci Dne otevřených dveří.

Odkaz na záznam.

Čtvrtek 3. prosince 2020 byl pro všechny občany dnem, kdy jsme se přiblížili o krůček blíž k běžnému životu. Po dlouhých týdnech mohla – za určitých hygienických omezení – otevřít své provozy pro veřejnost také SŠHS a VOŠ Opava. Kromě resturace Terasa a obou školních jídelen, které jsou středisky praktické výuky žáků oboru hotelnictví, oborů kuchař – číšník a cukrář, se jednalo také o středisko praktického vyučování Schinzelův dům, kde nabízí své služby mladí kadeřníci a učí se pekaři.

Symbolicky v tento den otevřela své dveře budoucím žákům také škola. Vzhledem k situaci to nebyl klasický Den otevřených dveří, při kterém mohou návštěvníci zažít předvánoční lákavou, voňavou a barevnou atmosféru školních prostor a provozů, ve kterých se prezentují všechny maturitní a učňovské obory nejen svými výrobky, ale také konkrétními ukázkami barmanských, baristických či carvingových dovedností žáků. Letošní nábor žáků 9. tříd změnila pandemie koronaviru, takže střední školy musí své kampaně přesunout na Internet.

V souvislosti s touto situací byla vytvořena webová stránka školy pro Den otevřených dveří s odkazem na přihlášení a online prezentace. Výchovní poradci a vedení školy ve 30minutových vystoupeních představovali jednotlivé maturitní a učňovské obory
a na konci každého bloku zodpovídali dotazy potencionálních uchazečů a jejich zákonných zástupců. I přes úspěšný, pro školu nezvyklý a netradiční, Den otevřených dveří doufáme, že se 3. února 2021 se zájemci o studium na naší škole sejdeme naživo.