Ve školním roce 2020/2021 se naše škola znovu zapojila do programu Yes, I do připravovaného MSK a organizovaného centrem KVIC v Novém Jičíně.

Letos se nám do programu zapojilo více žáků než loni, s cílem rozvinout svou odbornou slovní zásobu v kurzu Obchod v cestovním ruchu. Dle názvu se tento kurz jeví přívětivější pro studenty cestovního ruchu, ale velice si ceníme, že se do kurzu přihlásili i studenti oboru Hotelnictví a mají tak snahu rozvíjet svou odbornou slovní zásobu i v oboru příbuzném a nad rámec své běžné výuky.

Pedagogové odborníci, kteří v programu vyučují, se v průběhu programu seznamují s metodou CLIL (obsahově a jazykově integrované učení), kterou jsme již zakomponovali do tematických plánů některých odborných předmětů.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží žáci certifikát, který bude prospěšný pro jejich budoucí profesní život.

Mgr. Radana Broschová