Soutěž JA NN Social Innovation Camp

Ekonomická soutěž JA NN Social Innovation Camp každoročně umožňuje studentům využít svou kreativitu, potenciál a nápaditost. Vzhledem ke koronavirové situaci probíhala soutěž tentokrát na platformě MS Teams v podobě videohovoru, kde jsme se společně s ostatními spolužáky, studenty, učiteli, mentory a porotou setkali v on-line prostředí. V den soutěže nám bylo zadáno téma ,,Efektivita digitální výuky“, se kterým jsme následně pracovali tři hodiny. Každému týmu byl přidělen mentor, který nám byl při zpracovávání našeho nápadu po celou dobu nápomocen svými zkušenostmi a znalostmi. Nejenže jsme se mohli zabývat problematikou digitální výuky, ale také jsme diskutovali, vyměňovali si názory a popouštěli uzdu naší fantazii. Díky vřelému přístupu našeho mentora jsme se nemuseli bát komunikace, nebo snad kritiky našich názorů. Pomohl nám dostat se přes prvotní stres, nervozitu a mlčenlivost – během několika prvních minut jsme díky jeho přístupu přišli s nápadem, který všechny zaujal, a mohli jsme začít usilovně a pilně pracovat na jeho realizaci.

Připravili jsme si prezentaci o projektu, který jsme nazvali ,,Potřebujeme se“. Tento sociální projekt byl zaměřen na vzdělání jak dětí, studentů, dospělých, tak i seniorů. Hlavní myšlenkou však bylo jednoduché a efektivní propojení mladých lidí a seniorů, jakožto dvou naprosto rozdílných, od sebe vzdálených skupin či generací, chcete-li. Navrhli jsme vytvoření mobilní aplikace, kde by si účastník po registraci zvolil, zda chce být ,,učitelem“ nebo ,,studentem“, a vybral z předem stanoveného seznamu obory či předměty, o které se zajímá. Seniorům by byla nabídnuta příležitost poznat sociální sítě blíže a v případě zájmu by se učitelem mohl stát i mladý student, který seniorům poskytne podrobné informace ohledně zacházení s novými technologiemi. S tímto nápadem náš tým vyhrál v kategorii ,,Největší přínos společnosti.“

Ráda bych podnítila a vzbudila ve studentech zájem nejen tím, že získají krásné ceny, diplomy a certifikáty, využitelné pro přihlášky na vysoké školy, ale také tím, že i maličkosti utvářejí celek. Kreativita, nápady, snaha a mnoho dalších aspektů, které v takových soutěžích podněcujeme a ponoukáme k velikosti a tvaru, nám pomáhají tvarovat naši mysl, uspořádat myšlenky s indispozicí chaosu a zvýšit naše sebevědomí. Seberozvoj je v dnešní době velice důležitý, a pokud nemáme dostatečnou činorodost, horlivost či píli, abychom s ním začali sami, soutěže, jako byla právě tato, nám k tomu pomohou.

Hana Švehlová, studentka 3.A