Naše škola se účastní projektu KOMPETENCE 4.0.Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce. Na projektu spolupracujeme se společností KNAPPE s.r.o a MS Paktem zaměstnanosti.

Více informací k projektu najdete zde: https://mspakt.cz/projekty/kompetence-4-0/