Po uvolnění přísných epidemiologických opatření se třída 1. A oboru Cestovní ruch mohla konečně vydat do terénu v rámci své učební praxe. Společně jsme zamířili do nesmírně malebného údolí řeky Moravice. Po příjezdu do Žimrovic si všichni účastníci vyzkoušeli práci s navigační aplikací mapy.cz splněním zadaných úkolů. A poté už následoval pěší pochod podél jedinečného technického unikátu regionu – Weishuhnova kanálu. Po výstupu z údolí jsme prošli Údolím žab a vystoupali k méně známému poutnímu místu Maria Talhof. Tady už nás čekala zasloužená svačina, další procvičení úkolů v aplikaci a vědomostní hra. Po odpočinku jsem doslova vyšplhali prudkým svahem do Filipovic a vydali se busem zpět do Opavy. Myslím, že se akce zdařila, počasí nám přálo a byl to pro všechny poučný a svěží den !!

Mgr. Petr Láznička, DiS.