Imatrikulace žáků 1. ročníků

V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 1. září 2021 po roční přestávce způsobenou koronavirovou epidemií a vzhledem k hygienickým nařízením a opatřením trochu jiné vítání žáků prvních ročníků. Zákonné zástupce, žáky i členy pedagogického sboru – všechny uryté pod respirátory – uvítal nový pedagogický zástupce Ing. Petr Janík. Představil vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy. Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský.

Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal odvahy nastupujícím žákům. Metodik prevence Mgr. Stanislava Tettauerová seznámila žáky a rodiče se svou prací a s organizací adaptačních kurzů, které proběhnou v zářijových dnech. O personálním složení a nabídce služeb Školního pedagogického pracoviště informovala výchovná poradkyně pro maturitní obory Mgr. Michaela Kryšpínová.

Na závěr byli žáci prvých ročníků slavnostně imatrikulováni. Byly jim předány složky Žákovského portfolia a imatrikulační list. Třídními učiteli v školním roce 2021/2022 jsou: 1. A obor Cestovní ruch Mgr. Radana Broschová, 1. B obor Hotelnictví – Moderní gastronomie a zdravý životní styl Mgr. Stanislava Tettauerová, 1. C obor Hotelnictví – Management ve službách Mgr. Lubomír Toloch. Po ukončení imatrikulace žáků se všichni přesunuli do školy, kde dle ministerského nařízení proběhlo screeningové testování.

2/9/2021

Mgr. Michaela Kryšpínová