V přiloženém souboru najdete termíny doklasifikací žáků oboru Hotelnictví a Cestovní ruch v srpnu 2023. Identifikačním údajem žáka je pořadové číslo žáka v třídní knize. Dotčení žáci byli informováni emailem.