Učitelé absolvovali v přípravném týdnu jednodenní kurz tzv. pozitivní psychologie. Lektorem byl Ing. Toman. Zjistili jsme např. že až 90% našeho vnitřního vnímání rozhoduje o osobní spokojenosti. Anebo že náš mozek vykazuje jistou dávku neuroplasticity, že je třeba se udržovat zejm. v rovině flow (snést optimální zátěž + dělat, co nás baví).

Menší míře stresu obecně napomůže aktivní naslouchání + aktivně konstruktivní reakce + ujasnění našich očekávání + schopnost nebrat si věci osobně. Pocit štěstí může navodit altruismus s laskavostí nebo dobrými skutky.

Jak nahlížet na stres? Různě. Jednak aktivuje amygdalu na úkor přemýšlení (tělo reaguje v řeči i chování), jednak nás nabudí ((tzv. sympatický nervový stav) anebo uvede do relaxace – klidu – přijetí stresu (parasympatický nervový stav).

Kurz se nesl v rovině diskusí, aktivit a dvou meditací. Obě měly přítomné terapií mindfulness zpřítomnit (emoce, myšlenky, smysly, tělo, dech, vyrušení) odvést od všedních problémů a stresorů.

Uvedenou metodu využívají některé jazykové školy (v České republice, Kanadě).