V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 4. září 2023 vítání žáků prvních ročníků. Rodiče, žáky i přítomné členy pedagogického sboru uvítal pedagogický zástupce Ing. Petr Janík, který představil vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, vedoucího vychovatele DM, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy. Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal odvahy nastupujícím žákům.

Metodik prevence Ing. Dana Gebauerová seznámila žáky a rodiče s organizací adaptačních kurzů, které proběhnou v zářijových dnech. Vzhledem k tomu, že mnozí žáci budou ubytováni na domově mládeže, popsal vedoucí vychovatel Mgr. Michal Petro chod domova mládeže, ubytování a nabídku stravování, technické vybavení i možnosti zájmových aktivit.  Výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová informovala o školním poradenském pracovišti, které bezplatně poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Nakonec byli žáci prvého ročníku slavnostně imatrikulováni.

Třídními učiteli v letošním školním roce jsou:

  • 1. A obor Cestovní ruch Mgr. Martin Krejčí,
  • 1. B obor Hotelnictví – Moderní gastronomie a zdravý životní styl Mgr. Jana Kudělová,
  • 1. C obor Hotelnictví – Management ve službách Mgr. Jan Jurečka.