Dobrý den,

na škole proběhly ve dnech 3. a 9. 10.  2023 volby do „Školské rady střední školy“ z řad pedagogických pracovníků školy a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Výsledky hlasování

Členové za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Kamil Ferik – člen od 3. 10. 2023
  • Ing. Vladislava Lichnovská  – členka od 3. 10. 2023

Členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  • Filip Čech – člen od 3. 10. 2023
  • Adam Magdy Khalil – člen od 9. 10.2023

S pozdravem

Mgr. Martin Ruský, ředitel školy