Ve středu 4. října 2023 proběhlo ve Slezském divadle v Opavě slavnostní vyhodnocení školního roku 2022/2023 a zahájení školního roku 2023/24. Pedagogický zástupce školy Ing. Petr Janík zhodnotil ve svém projevu maturitní zkoušky, hovořil o zapojení do velkého množství jazykových, znalostních i odborných soutěží, vyzdvihl snažení jednotlivých tříd, které připravily akce pro své spolužáky, hovořil o zahraničních praxích a ocenil vstřícný přístup žáků k aktivitám, které vykonávají i nad rámec školní docházky, ve svém volném čase.

Nastupující žáci prvních ročníků si tak mohli udělat představu, co vše se na škole děje, do jakých aktivit se mohou zapojit a na co se mohou těšit. Po svém úvodním projevu předal mikrofon statutárnímu zástupci školy Mgr. Milanu Šmídovi. Jako překvapení pro všechny přítomné bylo online spojení s ředitelem školy Mgr. Ruským, který se nemohl osobně zúčastnit a chtěl podpořit žáky v jejich školním snažení.

Následně vedení školy ocenilo prospěchově nejúspěšnější žáky školy. Příjemnou atmosféru doplnilo divadelní představení Slezského divadla v Opavě „Ještě jednou, profesore“, které se žákům líbilo a výkony herců odměnilo na konci velkým potleskem.