V hlavní školní budově na ulici Tyršova 34 proběhl ve středu 25. října 2023 cvičný požární poplach.

Žáci se velmi disciplinovaně pod dozorem třídních učitelů přesunuli na smluvené shromaždiště, kde vyčkali do ukončení celé akce. Následovala kontrola všech přítomných tříd a zaměstnanců školy.

Poplach byl vyhlášen 12:55 a ukončen ve 12:58, bez zjištěných závad.