Ředitel Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, p. o. vyhlašuje na den 27.11.2023 ředitelské volno pro žáky z důvodu připojení se k jednodenní stávce učitelů plánované Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) s cílem zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.