Letošní absolventi maturitních i učebních oborů získají kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce také dodatek k osvědčení, tzv. Europass. 

Mezi výhody tohoto dodatku patří zejména to, že je vydáván v českém i cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině) a lze ho využít při hledání práce, brigády nebo dalšího studia.

Na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence i možné uplatnění našich absolventů.

Více na https://sshsopava.cz/europass-maturitni-obory/ a https://sshsopava.cz/europass-ucebni-obory/.

Vkládá: Mgr. Olga Klimentová